Glifing Logo

 

Glifing transforma la lectura en una experiència àgil i eficient, i millora la velocitat, la comprensió i la concentració dels infants.

 

La DEMO de Glifing et permet escollir: 

 

  • L'idioma en què vulguis entrenar.
  • El curs que s'adapti més bé a les teves necessitats. 
  • El tipus de sessió que vulguis treballar: automatització de la lectura, comprensió lectora o funcions executives. 

Glifing és un mètode d'entrenament de la lectura que millora la velocitat i la comprensió lectores en molt poc temps a través de jocs.

A més a més, contribueix al desenvolupament emocional dels infants, un dels factors més importants perquè assoleixin l'èxit escolar.

Gràcies al format lúdic que té, aprendre a llegir es converteix en pura diversió.

Per què Glifing funciona?

 

  • Ofereix exercicis i activitats dissenyats específicament per fer augmentar la fluïdesa lectora de les nenes i els nens.

  • S'enfoca en l'entrenament d'habilitats visuals fonamentals per a la lectura.

  • A través d'exercicis que treballen l'atenció i la memòria, estimula la comprensió lectora.

  • Proporciona un enfocament estructurat i progressiu que permet que els infants facin progressos tangibles, cosa que els pot fer augmentar l'autoestima i l'interès per la lectura.

Glifing © Tots els drets reservats.